Backstagehttp://www.epseb.upc.edu/http://bibliotecnica.upc.edu/http://bibliotecnica.upc.edu/EPSEB/ 
Qui
Darrera d'aquest blog es troba el personal de la Biblioteca de la Escuela Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) 
Si vols saber més sobre nosaltres o posar-te en contecte :
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona

Què i Perquè
El perquè d'aquest blog ho tenim clar, facilitar l'accés a la informació que es publica diariament a Internet vers els temes que interessen al professorat, investigador i alumnat de l'EPSEB en l'àmbit de la geomàtica.
Entenem que als professors/investigadors pot ser-li d'utilitat tenir un únic lloc on adreçar-se per saber de què es parla o s'escriu a les xarxes socials, a través del twitter @BibEPSEB
No només pretenem gestionar informació del tipo 'entrades a blogs' si no també enllaços recursos web, selecció de revistes en open acces (accés obert) congressos i bibliografia.

Quién  
Detrás de este blog se encuentra el personal de la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior d'Edificación de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) 
Si queréis saber más sobre nosostros o ponerte en contacto : 
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-escola-politecnica-superior-edificacio-barcelona


Qué y Porqué
El porqué de este blog lo tenemos claro, facilitar el acceso a la información que se publica diariamente en Internet sobre los temas que interesan al profesorado, investigadores y alumnos de la EPSEB en el ámbito de la geomática.
Entendemos que al profesor/investigador/alumno puede resultarle útil tener un único lugar donde dirigirse para saber de qué se habla y se escribe en las redes sociales, a través del twitter @BibEPSEB

No tan sólo pretendemos gestionar información del tipo 'entradas a blogs' si no también 
enlaces a recursos web, selección de revistas en open acces (acceso abierto), congresos y bibliografía.


Cristina Díez, bibliotecària documentalista de la Biblioteca EPSEB, Abril 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario